Gama kamera nové genera pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny.

Soutěžen v rámci 1. Veřejné soutěže programu na podporu prumyslového a experimentálního vývoje TREND. Z celkově 396 podaných projektů se tento projekt umístil na 11. místě. Projekt je čtyřletý a započal v lednu 2020.

Konsorcium tohoto projektu bylo složeno na základě předešlé a dlouholeté spolupráce mezi všemi zúčastněnými institucemi. Hlavním řešitelem projektu je firma ADVACAM s.r.o., která má za sebou již několik úspěšně ukončených projektů, a to nejen tuzemských, ale i zahraničních. ADVACAM je zodpovědný za část projektu, která se zabývá vývojem detektorů a metod zobrazování.

Dalšími partnery projektu jsou:

Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu mobilní gama kamery nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů metodami nukleární medicíny při diagnostických i terapeutických postupech v humánní medicíně.

Kamera umožní splnění požadavků Směrnice Rady Evropské Unie 2013/59/EURATOM s datem implementace 2/2018 (dále harmonizovaná ve všech členských státech EU) na plánování a ověření terapie, které je v metodách nukleární medicíny problematické.

Největším důraz při návrhu a vývoji bude věnován eliminaci známých limitací a nevýhod, které znemožňují terapeutickým centrům reflektovat nařízení platné legislativy, které směřuje k personalizované aplikaci léčebného radiofarmaka.

Hlavními výhodami inovativní kamery ThyroPIX bude:

 • Zobrazení vysokých léčebných aktivit radiofarmaka v cílové objemu pro verifikaci léčby
 • Možnost detekce vysokých fotonových toků
 • Zobrazení s vysokým prostorovým rozlišením, kterého není možné dosáhnout s gama kamerami současné generace, které využívají kolimátory
 • Snížení aplikovaných diagnostických aktivit díky vysoké detekční účinnosti
 • Zkrácení doby akvizice dat díky vysoké detekční účinnosti
 • Kombinace planárního a tomografického snímání (2D a SPECT)
 • Koncept mobilní kamery

Strategií konsorcia Radalytica, Advacam, ČMI, FN Motol a CAPI je vyvinout pokročilý zobrazovací systém, který by umožňoval monitorování primárně štítné žlázy

před léčebnou aplikací radiojódu

 • poskytne detailní informaci o velikosti a lokalizace zbytkové tkáně
 • poskytne data pro určení optimální aktivity radiojódu pro ablaci této zbytkové tkáně

během léčby

 • verifikuje distribuci léčebné aplikace v cílové objemu
 • poskytuje informaci o dynamice akumulace radiojódu v čase

a po léčbě radiojódem

 • pro určení aktivity radiojódu v těle pacienta pro propuštění do domácí péče.
Ilustrativní koncept kamery ThyroPIX

Ilustrativní koncept kamery ThyroPIX

1. mobilní jednotka s výpočetní technikou a periferiemi pro kontrolu pohybů ramene kamery a nastavení snímacích parametrů

2. robotické rameno UR5 s bezpečnostními senzory a optickým systémem

3. hybridní pixelový detektor pro detekci fotonů.

Finálním produktem našeho konsorcia bude moderní pokročilá gama kamera integrující dva vysoce inovativní prvky:

 • Detektor v konfiguraci Comptonovy kamery založený na technologii hybridních pixelových detektorů o fyzické velikosti pixelu 55 µm
 • Kolaborativní robotické rameno, které umožní jak planární, tak 3D rekonstrukci z dat pořízených přímo u lůžka pacienta bez potřeby s ním jakkoli hýbat nebo ho přemísťovat do vyšetřovny s velkou stacionární gama kamerou

Dále bude vybaven:

 • proprietárním hardwarem (PC) a softwarem pro kontrolu a řízení pohybů robotického ramene
 • akvizičním softwarem pro sběr dat v planárním i SPECT režimu
 • softwarem pro zpracování získaných dat
 • softwarovým modulem zajišťují kompatibilitu a komunikaci se systémy - NIS/RIS a PACS
 • vhodným hardwarem (PC) obsluhující všechny softwarové balíčky
 • zařízením pro bezdrátový přenos dat
 • k produktu bude možné dodat další přídavné moduly dle přání zákazníka

Vyvíjená gama kamera by měla být koncipována jako

 • vyhrazená pro účely diagnostického zobrazování a zobrazování naakumulovaných terapeutických aktivit, čímž umožní akvizici v požadovaném počtu a periodě
 • měla by umožňovat zobrazování se signifikantně lepším rozlišením - 2D - <2 mm a SPECT - <0,5 ml
 • měla by znatelně zkrátit čas akvizice díky skutečnosti, že nebude používat kolimátor (zejména u SPECT)
 • měla by umožňovat akvizici dat vysokého fotonového toku pro verifikaci aktivit po podání léčebného radiofarmaka

Díky implementaci kamery ThyroPIX na mobilní robotický systém je možné omezit pohyb pacientů docházejících na vyštření na oddělení zobrazovacích metod. Díky flexibilitě a automatickému polohovacímu systému, kterým robotické rameno dosponuje, může pacient ležet či sedět na pokoji v lůžkové části oddělení a vyšetření samotné může probíhat mimo přítomnost nemocničního personálu, čímž se snižuje nebezpečí ozáření.

Součástí projektu je i příprava certifikace systému jako zdravotnického prostředku rizikové třídy IIa.

Za podpory